Menu Sluiten

Intervisie

“Je ziet meer als je samen kijkt”

Iedereen werkt naar eigen inzicht en vanuit eigen normen, waarden en perceptie. We zijn immers allemaal uniek met onze competenties en valkuilen. Dit betekent ook dat niemand tot zijn volle potentie komt zonder het eens van de andere kant te bekijken. In tegenstelling tot het welbekende werkoverleg, waar het vaak gaat om praktische invulling van het werk, is intervisie minder vaak geïntegreerd in de bedrijfsstructuur. En dat is bijzonder, want intervisie is minstens net zo belangrijk. Het is niet alleen een mogelijkheid tot individuele groei van de werknemers, maar het creëert ook een sterk team waarin men elkaars kwaliteiten leert kennen, weet te waarderen en zelfs kan integreren in eigen werk.

Wat is Intervisie?

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen collega’s binnen hetzelfde vakgebied en zonder hiërarchie. Er wordt methodisch in gegaan op inhoudelijke werkgerelateerde problemen en knelpunten onder begeleiding van een coach. Het doel is niet zozeer het probleem direct op te lossen, maar om inzichten te verwerven. Dit houdt in dat de situatie geanalyseerd wordt, er gereflecteerd wordt op eigen handelen en er ideeën en inzichten gegeven worden door collega’s waar werknemer met het ingebrachte vraagstuk verder mee kan.

Bevordert de vakbekwaamheid van de medewerkers en daarmee de kwaliteit van de organisatie

Intervisie heeft niets dan voordelen; niet alleen vergroot de deskundigheid van medewerkers, het geeft werknemers de kans zich bewust te worden van elkaars kwaliteiten die zij ook op een ander tijdstip kunnen aanspreken. Het is dus eigenlijk ook een vorm van teambuilding waarin werknemers elkaar beter leren kennen en vooral waarderen om hun sterkte punten. Ook het op de hoogte zijn van elkaars valkuilen kan van grote invloed zijn op de werksfeer en de kwaliteit van het werk. Hulp, steun, samenwerking of taakverdeling aanpassen aan competenties, vloeien vaak voort zodra intervisie geïntegreerd is in de organisatie. De kans op ziekteverzuim kan verkleinen, omdat medewerkers zich gehoord en gesteund voelen, problemen op regelmatige basis besproken worden en zij niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Overbelasting, Burn Out, soms zelfs depressie kunnen worden voorkomen. Het meest moeilijke vindt men namelijk uit zichzelf om hulp vragen uit angst om zich gefaald te voelen. Een goede werkgever zorgt voor zijn werknemers en daarmee een gezonde organisatie.

MyMix Intervisie

Het zou MyMix niet zijn als ik er geen mix van zou kunnen maken. Vanuit mijn achtergrond als coach en begeleider behandel ik niet alleen problemen en vraagstukken, maar kunnen ook onderdelen als reflecteren, feedback geven, gesprekstechnieken en competenties en valkuilen bepalen meegenomen worden in een intervisie traject. Hoe we de perfecte mix voor jouw organisatie bepalen, bespreken we in een eerste kennismakingsgesprek welke geheel vrijblijvend is. Want ook hier is MyMix eigenlijk jouw mix.